Vlasta Burian
Bořivojova 108
Praha 3
MAPA
Ladislav Fuks
Koněvova (dříve Poděbradova) č. 175/1625
Praha 3
MAPA
Milena Jesenská
Prokopovo náměstí 4
Praha 3
MAPA
Jaroslav Ježek
Rokycanova 8
Praha 3
MAPA
Michal Kácha
Jeseniova 47
Praha 3
MAPA
František Kubka
Baranova (Vratislavova) – dům byl zbořen při asanaci Žižkova
Praha 3
MAPA
Jaroslav Marvan
Milíčova 4
Praha 3
MAPA
Rudolf Medek
U Památníku 2
Praha 3
MAPA
Emil Vachek
Ondříčkova 1
Praha 3
MAPA
Jindřich Vodák
Husinecká č. 25/792
Praha 3
MAPA
Václav Vilém Štech
U Rajské zahrady č. 14/809
Praha 3
MAPA
Jaroslav Žák
Husinecká 14
Praha 3
MAPA

O nás

Přátelé Prahy 3, o.s.

Občanské sdružení Přátelé Prahy 3, o.s., vzniklo v roce 2004 za účelem realizace projektů z oblasti rozvoje, urbanismu, kultury, umění a osvěty, které se vztahují k území Městské části Praha 3.

Oblasti činnosti

1. Rozvoj

Občasné sdružení se zaměřuje na projekty, které se snaží zachovat specifický a různorodý charakter Městské části Praha 3 a zároveň podpořit další rozvoj, který povede k výraznějšímu postavení MČ v rámci města jako celku. Jedná se o tři základní linie:

 • a) ochrana stávajících hodnotných částí (území městské památkové zóny revitalizace)
 • b) a rehabilitace stávajících městských struktur (19. století, 20. století, panelové domy…)
 • c) naplňování stávajícího dosud nevyužitého potenciálu území (dostavby volných ploch, konverze ploch jejichž původní funkce bude opuštěna, konkrétně např. plochy železnice)

Cílem je emancipace MČ a její představení jako území s významným urbánním potenciálem, založeným na blízkosti středu města i významném zastoupení ploch zeleně. Jako území s příležitostí rozvoje funkce obytné, rekreační a také vhodného pro rozvoj komerčních aktivit a s tím souvisejícího potenciálu vytvoření nového lokálního centra. Území rozvíjejícího se jako moderní městský celek v rámci celopražské aglomerace.

2. Umění

V oblasti umění je program občanského sdružení zaměřen na podporu výtvarných projektů, které přispívají svým charakterem k oživení a kultivaci veřejných prostranství a územních celků nacházejících se na Praze 3. Formy uměleckých aktivit:

 • a) instalace soch, objektů nebo jiných výtvarných děl do veřejných míst
 • b) úprava veřejných prostranství prostřednictvím výtvarných projektů
 • c) výtvarné eventy, které přispívají k oživení Prahy 3
 • d) restaurování významných uměleckých památek
 • e) pořádání výstav uměleckých děl ve veřejných prostorách

3. Osvěta

Program Nadačního fondu v oblasti osvěty zaměřen na podporu projektů, které seznamují veřejnost s jednotlivými lokalitami Městské části Prahy 3, s její historií, současností či budoucností a s významnými osobnostmi, které mají vztah k Městské části Praha 3 a které předávají informace o předpokladech a cílech rozvoje území Městské části Praha 3 Cílem osvětové činnosti je:

Formy osvěty:

 • a) vydávání propagačních nebo turisticky významných tiskovin nebo publikací
 • b) vydávání odborných publikací, zejména se zaměřením na architekturu Prahy 3
 • c) pořádání konferencí, seminářů, přednášek
 • d) výstavy

Přátelé Prahy 3, o.s., realizované projekty 2008 – 2009

2008

1. Archifest – den s architekturou Prahy 3

Projekt nabídl zájemcům o architekturu Prahy 3 - dospělým i dětem - urbanistickou procházku srdcem Žižkova. Byly zpřístupněny některé domy jindy nepřístupné. Cílem Archifestu je krátkodobé, intenzivní oživení místa, hlubším smyslem potom uvědomění si stavebních a urbanistických kvalit, které obyvatel často bezmyšlenkovitě míjí.

Datum konání: 6.12.2008

Projekt zahrnul:

 • - komentovaná procházka po architektonicky zajímavých místech Prahy 3
 • - mapový průvodce po vybraných místech
 • - Večer s Josipem Plečnikem v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně - čtení dopisů adresované farnosti kostela
 • - přednášky – arch. Zdeněk Lukeš a arch. Jan Sedlák – Atrium, Praha 3

2. Sochařsko-architektonické řešení parčíku nároží Olšanské a Želivského, Praha 3

Cílem projektu je ozvláštnit veřejný prostor, vytvořit místo setkání s něčím novým a umělecky rozvinout a kreativně obohatit prostředí města. Vzbudit zájem široké veřejnosti o místo/prostor, ve kterém žijeme a rozvíjet a obohacovat tak celkovou kultivovanost, vnímavost a myšlení společnosti. 1. fáze projektu v roce 2008 zahrnula shromáždění podkladů pro zpracování zadání a vypracování libreta.

2009

1. Archifest – u příležitosti 20. výročí pádu totalitního režimu

Projekt je zaměřen na připomenutí plánované asanace Žižkova, připravovaného v 70. a 80. letech 20. století. Projekt shromáždí dokumentaci ve formě plánů, výkresů a jiné písemné či obrazové dokumentace.

Prezentace projektu.

 • - výstava Plánovaná asanace Žižkova 70. – 80. letech 20. století, galerie radnice MČP3
 • - publikace – katalog výstavy Plánovaná asanace Žižkova v 70. a 80. letech 20. století

2. Industriál Prahy 3 – technické stavby a průmyslová architektura

Odborná publikace, nejen pro zasvěcené, ale i pro širší veřejnost.

Kniha je koncipována formou průvodce po industriální architektuře – továrny, vodojemy, mosty, elektrárny, telefonní ústředna, nádraží, vozovny, garáže ad.

Autoři: Lukáš Beran a Vladislava Valchářová

Publikace vyšla u příležitosti 5. mezinárodního bienále Industriální stopy

3. Portfolio míst ke kultivaci v Praze 3

Kultivace veřejného prostoru města je stěžejním úkolem při zvyšování kvality životního prostředí obytných částí města. Portfolio vzniká jako jakýsi manuál, který představuje soupis zanedbaných veřejných míst a prostranství a který může sloužit jako vodítko při plánování kultivace veřejných prostorů například ve strategii rozvoje Městské části Prahy 3.

Autor portfolia: arch. Jan Sedlák

4. Úpravy veřejného prostoru na nároží Olšanské a Želivského, Praha 3

Druhá fáze dlouhodobého projektu navázala na práci z roku 2008. V této fázi je dokončována architektonická studie, podklady pro výběr dodavatele, dokumentace ke stavebnímu povolení.

5. Webové stránky zaměřené na propagaci architektury Prahy 3 a podporu cestovního ruchu

Cílem projektu je zprostředkovat široké veřejnosti informace o významných architektonických památkách Prahy 3, nabídnout praktického průvodce Prahou 3 pro tuzemské i zahraniční návštěvníky, prosadit Prahu 3 v celopražském měřítku jako zajímavou turistickou destinaci, nabídnout prezentační platformu pro řadu projektů, které se v poslední době soustředí na propagaci Prahy 3, ale zůstávají z širšího měřítka málo dostupné (zůstávají pouze v tištěné verzi)

NAHORU