Vlasta Burian
Bořivojova 108
Praha 3
MAPA
Ladislav Fuks
Koněvova (dříve Poděbradova) č. 175/1625
Praha 3
MAPA
Milena Jesenská
Prokopovo náměstí 4
Praha 3
MAPA
Jaroslav Ježek
Rokycanova 8
Praha 3
MAPA
Michal Kácha
Jeseniova 47
Praha 3
MAPA
František Kubka
Baranova (Vratislavova) – dům byl zbořen při asanaci Žižkova
Praha 3
MAPA
Jaroslav Marvan
Milíčova 4
Praha 3
MAPA
Rudolf Medek
U Památníku 2
Praha 3
MAPA
Emil Vachek
Ondříčkova 1
Praha 3
MAPA
Jindřich Vodák
Husinecká č. 25/792
Praha 3
MAPA
Václav Vilém Štech
U Rajské zahrady č. 14/809
Praha 3
MAPA
Jaroslav Žák
Husinecká 14
Praha 3
MAPA

Kniha Adresát nezastižen

Adresát nezastižen...

V knížce může zájemce nalistovat vedle medailonů s ukázkami tvorby umělců první poloviny 20. století i mapu s orientačními souřadnicemi dnes již legend Žižkova. Připomínají, že Žižkov se nevyznačuje pouze jistou zarputilostí patriotů čtvrti, rozkládající se na jinak nepříliš pohostinné severní stráni, a koloritem ulic a uliček, náměstí, uličních schodišť, poskakujících opěrných zídek a samozřejmě pavlačí – vysutou lidovou galerií. Ale charakterizuje také fluidum, jež přitáhlo (zejména počátkem 20. století) básníky či malíře. V žižkovském „tavícím kotlíku“ se rodí například Poláčkův pan Načeradec, vzniká zde Seifertovo Zátiší s pivem, chlebem a vuřtem!, ale posléze také jeho Všecky krásy světa. Domov na Žižkově našel velkoměstsky poetický Nezval i sociálně odhodlaný Neumann, malíř a kreslíř Bidlo, za okupace zde ukrývala surrealistka Toyen přítele, básníka Jindřicha Heislera… Zájemci o skrytou žižkovskou kulturu budou moci objevit domy, jež tvůrci jistý čas obývali a jejichž okna jim nabízela výhledy do žižkovského či vzdálenějšího širšího, pražského světa. Adresáty v jejich žižkovských bydlištích již nezastihneme, ale jejich stopa z čtvrti už nezmizí.

Žižkovská umělecká galerie první poloviny 20. století

Alfons Wertmuller, Stanislav Kostka a Kamila Neumannovi, Vladimír Neff, Franta Sauer, František Němec, Jaroslav Seifert, Evžen Linhart, Otakar Štorch-Marien, Jaroslav Hašek, Emil Artur a Xena Longenovi, Toyen, Vítězslav Nezval

ADRESÁT NEZASTIŽEN...

Malý průvodce žižkovskými bydlišti umělců první poloviny 20. Století

Koncept, redakce: Jiří Horský

Texty: Marek Krejčí

Snímky: Archivy a Ondřej Bouška

Mapa: Kamil Schwarz

Grafické řešení: Milan Jaroš

Jazyková korektura: Karolina Voňková

Spolupráce: Kateřina Lopatová, Jan Sedlák

DTP, zlom, tisk: FPS Repro

Co: Přátelé Prahy 3, o. s. 2010

Publikace vyšla díky grantové podpoře Mč Praha 3

ISBN: 978-8

NAHORU